PlantaeGaleríaCompositae → Ambrosia


Género Ambrosia