PlantaeGaleríaCompositae → Xanthium


Género Xanthium